INGEN ALKOHOL FÖRE 18

Vi ska samla vuxna kring överenskommelsen att aldrig bjuda barn och ungdomar på alkohol. 30 000 vuxna har redan anslutit sig. Målet är att 200 000 vuxna vågar och orkar ta ställning.
I SAMARBETE MED

VÅR IDÉ

Familjen och föräldrarna har störst betydelse som skydd för att unga inte ska få problem och hamna snett i tillvaron. Kampanjen ska genom ett positivt grupptryck mellan vuxna motverka den allmänna uppgivenhet som finns hos många tonårsföräldrar idag och som kan uttalas ”det spelar ändå ingen roll vad man säger” till att bli ett tydligt och aktivt ställningstagande mot alkoholbruket bland ungdomar.

Kampanjen Ingen alkohol före 18 drivs av nykterhetsorganisationen Södertörns Blåbandsförening som är ett nätverk av frivilliga medlemmar som arbetar för ett bättre samhälle fritt från droger och alkohol.

VÅRT PROGRAM

Tonvikten i vår kampanj kommer att ligga på att nå ut till vuxna och för dem hålla korta presentationer och föredrag. Föräldrar och anhöriga till barn och unga har en absolut nyckelroll och behöver korrekt information i frågan. Alltid grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att kunna få ett bra genomslag för kampanjen krävs ett engagemang hos alla vuxna i alla roller. Lärare, föräldrar, politiker, syskon och övriga vuxna som finns runt barnen behöver kunskap och argument.

Vi vill bidra till att de får de verktyg som behövs.

Föreläsningsserien Vuxenkontraktet ingår i vårt program

 

Aldrig har det varit svårare att vara förälder än idag. Vi ger föräldrar och lärare kunskap och insikt om den verklighet och de villkor som gäller i barnens värld. En del föräldrar och lärare har kallat Vuxenkontraktet för den bästa föräldrautbildningen som finns idag.

 

Totalt sedan starten har vi föreläst i:

Kommuner och stadsdelar

Antal åhörare

Unika besökare till vår blogg

Unika besökare till vår hemsida

HUR MÅNGA UNGDOMAR DRICKER ALKOHOL?

Andelen unga i skolår 9 som dricker alkohol har sjunkit under den senaste tolvårsperioden visar en skolundersökning gjord av CAN.

År 2000 var ca 80% alkoholkonsumenter, år 2012 var andelen 56%, vilket är de lägsta uppmätta nivåerna sedan starten av mätningarna startade 2004; från ca 90% 2004 till 82% 2012 med små skillnader mellan pojkar och flickor.

Blå Bandet ser positivt på utvecklingen, men konstaterar att det ännu finns mycket kvar att göra om vi vill stoppa ungdomsfylleriet. Därför behövs kampanjen Ingen alkohol före 18.

Diagram: CAN – Skolelevers drogvanor 2012 PDF

VAD SÄGER FORSKNINGEN

Forskning vid Örebro Universitet ( Koutakis och Stattin, 2003) visar att ungdomar med föräldrar som har en restriktiv attityd till ungdomars alkoholdrickande, dricker mer sällan än andra ungdomar och skillnaderna är speciellt stora för frekvent drickande. Även kriminalitet och våld bland ungdomarna vars föräldrar hade en restriktiv attityd till ungdomars alkoholbruk förekommer i mindre utsträckning. Forskning visar på att det finns tydliga samband mellan tidig debutålder och hög alkoholkonsumtion senare i livet.

VILKA METODER FINNS?

Nämnda forskning finns beskrivet i föräldrastödsprogrammet Effekt för föräldrar med barn i grundskolans år 7-9. Programmet anses vara landets mest spridda. Statens Folkhälsoinstitut och Örebro kommun har tidigare samordnat aktiviteterna. Just nu saknas samordnare och det krävs att kommuner som önskar använda materialet får betala en medlemsavgift. Vi tror att den kan begränsa användningen.

Statens Folkhälsoinstitut, Systembolaget, Polisen och IOGT-NTO tillsammans med länsstyrelser och kommuner står bakom kampanjen och materialet Tänk Om. Syftet är att sprida kunskap till föräldrar om tonåringar och alkohol. Det finns bra information, fakta och metoder. Ovanstående är två exempel.

VI SOM STÅR BAKOM KAMPANJEN

Kampanjen Ingen alkohol före 18 har bedrivits sedan 2006 i Stockholms län och totalt har fler än 30 000 personer anslutit sig och ca 12 000 personer stödjer kampanjen aktivt idag.
Södertörns Blåbandsförening har i samverkan med Sveriges Blåbandsförbund nu initierat en nationell kampanj för att sprida budskap och aktiviteter över ett större geografiskt område.

Projektledare


Lasse Reuterberg är Blå Bandets förbundsordförande och har många års erfarenhet av arbete med sociala frågor med både barn och vuxna. Lasse är pappa till kampanjen ”Ingen alkohol före 18” som finns över hela landet och vars syfte är att stoppa langning och bjudning av alkohol till barn och unga.

Tel: 076 176 38 98

 
Södertörns Blåbandsförening
Org.nr: 815600-1342
Box 2139, 103 14 Stockholm

INGEN ALKOHOL FÖRE 18

Vi ska samla vuxna kring överenskommelsen att aldrig bjuda barn och ungdomar på alkohol. 30 000 vuxna har redan anslutit sig. Målet är att 200 000 vuxna vågar och orkar ta ställning. Du kommer att få några nyhetsbrev under året om hur kampanjen fortlöper.

SAMVERKANPARTNERS

Kampanjen har sedan starten stötts av Svensk Sjuksköterske-förening, Polismyndigheten i Stockholms län, Riksförbundet anhöriga mot droger, Hotell o Restaurangfacket och Statens Folkhälsoinstitut.

Bland våra övriga samarbetspartners kan nämnas: B2B IT-partner, Konica Minolta, Toyota Center Auto Metrogruppen, Malmö Aviation och APSIS.

Våra samverkanspartners har förutom sitt stöd även ställt sig bakom budskapet och bidrar utifrån sina möjligheter och önskemål med sina nätverk och sin organisation för vuxen- och kundträffar.